Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm
Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

Ra mắt Aston Martin Concept Vanquish Zagato bản kỉ niệm

13-07-2017 11:52:42 AM - 1740

Sản phẩm hàng đầu của BMW lọt vào danh sách nhờ “có đủ ma thuật điện tử để một thành viên của Geek Squad giải trí suốt nhiều giờ.” 

Các tin khác